Organisatie

Missie
Het SBO is een toegankelijke proactieve welzijnsorganisatie. Het zet zich in voor het behouden en/of het verbeteren van het welzijn van inwoners van Voorne aan Zee.  Om dat te bereiken wordt een groot aanbod van diensten en activiteiten ingezet.


Visie
Het SBO zet zich in om inwoners de regie over hun eigen leven te laten behouden. De dienstverlening wordt waar mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers. Er wordt ondersteuning geboden aan inwoners die dat nodig hebben bij het zelf kunnen of bij het zelf leren doen. Daarnaast biedt het een ontmoetingsplek met diverse activiteiten. Het SBO werkt vraaggericht en richt zich op behoud van de zelfstandigheid van inwoners en vermindering van de belasting van mantelzorgers.

Kernwaarden
De volgende kernwaarden zijn leidend in manier van werken binnen het SBO:


  • TOEGANKELIJK (We zijn er voor iedere inwoner van Voorne aan Zee)
  • BETROKKEN (We hebben oog voor uw situatie)
  • VERBINDEND (We vinden dit erg belangrijk)
  • OPLOSSINGSGERICHT (We kijken altijd wat er binnen de mogelijkheden ligt)
  • DYNAMISCH (We bewegen mee met de ontwikkelingen in de samenleving)