Onafhankelijke Cliëntondersteuning


De overheid wil graag dat iedereen in staat is goed voor zichzelf te zorgen, ook wanneer u al wat ouder bent of met een beperking te maken heeft. Er wordt van u verwacht dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijft wonen. Hiervoor zijn vele middelen en mogelijkheden beschikbaar. Het is alleen soms lastig om uit te vinden waar of bij wie u moet zijn. Iedereen die hierbij hulp nodig heeft kan terecht bij een cliëntondersteuner.

Een cliëntondersteuner is een belangrijk aanspreekpunt en helpt u de juiste weg te vinden, want zij:

  • luistert goed naar uw wensen
  • denkt met u mee
  • kent het zorgaanbod in de regio
  • kent de mogelijkheden op het gebied van wonen en welzijn
  • helpt bij het organiseren van zorg en ondersteuning
  • kan bemiddelen met instanties
  • kan aanwezig zijn bij belangrijke gesprekken


Voor wie is cliëntondersteuning bedoeld?
Voor ouderen, mantelzorgers en voor mensen met een beperking die zelfstandig wonen in de gemeente Voorne aan Zee. Wanneer er behoefte is aan hulp en/of advies.

Wanneer doet u een beroep op cliëntondersteuning?
Als u vragen heeft op het gebied van wonen, zorg, welzijn en/of participatie.
Als u te maken krijgt met beperkingen die tijdelijk of blijvend van aard zijn.
Als u zich ergens zorgen over maakt en zelf geen oplossing heeft.

Hoe gaat de cliëntondersteuner te werk?
Op verzoek neemt een van onze cliëntondersteuners contact met u op en maakt een afspraak bij u thuis. In een gesprek probeert zij zo goed mogelijk uw hulpvraag in beeld te brengen.
Vervolgens zal zij samen met u naar een passende oplossing zoeken.

Hoe kunt u de cliëntondersteuner bereiken?
Door te bellen met het SBO of een email te sturen naar: clientondersteuning@sbonu.nl

Goed om te weten:
Iedereen heeft recht op onafhankelijke ondersteuning. De onafhankelijke cliëntondersteuner staat los van het SBO. De ondersteuning is GRATIS