Privacybeleid

Het SBO verzamelt informatie van klanten, vrijwilligers en stagiaires. Hierdoor kunnen wij u producten en diensten leveren en u informeren over activiteiten en andere informatie die voor u van belang zijn. 

Wij registreren standaard uw NAW-gegevens. Uw betalingsgegevens worden vastgelegd wanneer u producten afneemt waar u facturen voor ontvangt, maar ook als wij u geld verschuldigd zijn. In sommige gevallen worden er bijzondere gegevens geregistreerd. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld medische gegevens vanwege noodzakelijke extra ondersteuning die nodig zijn voor dit product of deze dienst.
Voorbeelden hiervan zijn:
- afhankelijkheid van rollator wanneer u gebruik maakt van ons vervoer
- slechthorendheid in verband met onze belservice
- dieetgegevens bij de afname van maaltijden
- financiële gegevens wanneer er betalingen gedaan moeten worden

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Alle informatie van klanten, vrijwilligers en stagiaires worden beveiligd bewaard en zijn alleen toegankelijk voor mensen met de juiste toegang tot deze informatie. Indien blijkt dat voor het beantwoorden van uw hulpvraag het nodig is om informatie te delen met derden dan gebeurd dit alleen met uw toestemming.

Ons uitgangspunt is dat wij uw gegevens alleen bewaren zolang u van onze diensten gebruik maakt. In de praktijk bewaren we uw gegevens tot na de jaarafsluiting door onze accountant en onze subsidieverstrekker. Voor sommigen zaken geldt een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar. Het betreft hier gegevens die met financiën te maken hebben, zoals bank betalingen.