Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM)

Een project voor thuiswonende 65-plussers, met extra aandacht voor het voorkomen van valincidenten.
In april 2024 zullen er drie groepen van start gaan in Voorne aan Zee, in Brielle, Rockanje en Hellevoetsluis.
Het programma biedt een gericht beweegprogramma, voedingsvoorlichting en sociale ondersteuning.


Het hoofddoel van TOM is het verminderen van het risico op vallen en het vergroten van mobiliteit en zelfredzaamheid. Na 14 weken zullen de deelnemers merken dat hun spierkracht, balans en mobiliteit is verbeterd.
Ze zullen zich bewuster zijn van risicofactoren voor val ongelukken en weten hoe ze deze in hun eigen situatie kunnen aanpakken. Bovendien ervaren ze meer zelfvertrouwen, ontspanning en minder angst om te vallen.

TOM is gericht op drie belangrijke aspecten:

Bewegen: Deelnemers nemen deel aan een speciaal beweegprogramma onder begeleiding van een fysiotherapeut, met extra aandacht voor factoren die het risico op vallen beïnvloeden.
Voeding: Gezamenlijke lunches en persoonlijk voedingsadvies van een diëtist op basis van een voedingsdagboek maken deel uit van het programma.
Sociale contacten: TOM wordt in groepsverband uitgevoerd, waarbij deelnemers ondersteund worden door een vrijwillig TOM-maatje.

Wie kunnen meedoen aan TOM?
Alle gemotiveerde thuiswonende 65-plussers die in de gemeente Voorne aan Zee wonen kunnen zich aanmelden. Wie zich aanmeldt krijgt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Dat kan zijn op 5, 6 of 7 maart. Dit is afhankelijk van uw woonplaats. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over TOM.
Om na te gaan of u een hoog valrisico heeft (of al eens eerder gevallen bent), wordt er een mobiliteitstest gedaan. Daarnaast wordt er gekeken of u een hoog risico op ondervoeding heeft door middel van de SNAQ 65+ test. Aan de hand van de testresultaten bepalen we of iemand kan deelnemen.

Meer weten of direct aanmelden?
Bel met Catharina Thuis op Voorne 0181 – 72 82 81 (op werkdagen van 10:00 tot 13:00 uur).
U kunt ook een email sturen naar jolien.deschrijver@catharina.nl

Deelname aan dit unieke programma is kosteloos.
Het gesprek met de diëtist valt binnen de basisverzekering en gaat van uw eigen risico af.