SBO HELLEVOETSLUIS 

 

In de wijk
Wijkgericht werken kun je niet alleen. Wil je in een bepaalde wijk beweging krijgen, de betrokkenheid vergoten of dingen veranderen, dan is samenwerken met verschillende organisaties, verenigingen en actieve bewoners heel belangrijk. Iedereen maakt deel uit van de wijk en draagt dan ook zijn steentje daaraan bij. Dat kan zijn door je vrijwillig in te zetten, signalen met elkaar te delen, mensen naar de juiste plek door te verwijzen, samen een activiteit te organiseren en door elkaar te ontmoeten, waardoor je weet bij wie je terecht kunt.

Activiteiten
In de wijken wordt vaak veel georganiseerd, wat bijvoorbeeld terug te vinden is op www.fijnjetezien.nl. Dit zijn ook activiteiten georganiseerd door bewoners. Wij ondersteunen deze bewoners in met name Nieuw-Helvoet om dit voor elkaar te krijgen. Waar moet je rekening mee houden, wat heb je nodig en hoe kom je aan de financiële middelen. Dit kan gaan om wekelijkse activiteiten rondom Buurtkamer Ons midden of om jaarlijkse activiteiten, zoals NLdoet, Burendag of de Nationale Buitenspeeldag. 

Themaweken
Door het jaar heen wordt er op verschillende momenten extra aandacht gevraagd voor bepaalde maatschappelijke thema’s. Zo is er elk jaar eind september/begin oktober De week van de ontmoeting en eind maart De Cultuurweek.

Tijdens deze weken zijn de drie welzijnspartijen (PUSH en SBO) de trekker. Zij organiseren gezamenlijk activiteiten rondom de thema’s, maar motiveren ook andere clubs, groepen en ontmoetingslocaties om hier een bijdrage aan te leveren. Op deze manier bereikt het thema een brede doelgroep en genereerd het de meeste aandacht voor het thema.


Bewoners of organisaties die een plekje zoeken voor hun activiteit of hulp nodig hebben bij het opstarten van een activiteit kunnen altijd contact opnemen met het SBO.